langpl langen langru

Kontakt

Siedziba firmy

EUROHANSA Sp. z o.o.
ul. Letnia 10-14, 87-100 Toruń

Wjazd od ulicy Okólnej 3

NIP: 712-015-10-01
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000165838

Kapitał zakładowy: 3.750.492,00 PLN

DZIAŁ SPRZEDAŻY

wewn. 16, 51; sprzedaz@eurohansa.pl

Dział zakupów

wewn. 25, 38

Dział produkcji

wewn. 22

DZIAŁ technologii

wewn. 32

Dział jakości i Laboratorium

wewn. 30

Dział księgowości

wewn. 21

langpl langen langru
UE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie UE