langpl

Fundusze UE

Firma Eurohansa realizuje projekt z udziałem środków w ramach programu "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Poddziałanie:  Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Cel projektu:  Wprowadzenie na rynek półproduktów o podwyższonej trwałości mikrobiologicznej poprzez zastosowanie innowacyjnego procesu sterylizacji.

Planowany efekt operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Wkład Funduszy Europejskich:  2 474 956 PLN

Projekt realizowany w okresie do września 2020 roku.

langpl
UE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie UE